Enhver arbeidsplass hvor en staffer vil skjenke alkohol over 22%, må stafferen være over 20 år gammel. Dette gjelder stillinger som servitør eller bartender. Hvis din Staffer skal skjenke alkohol under 22%, er aldersgrensen 18 år. 

Did this answer your question?