For å bli verifisert må du legge til telefon nr. og Bank ID.

Did this answer your question?