Ja, Du kan søke på så mange jobber du ønsker uavhengig av når de starter/slutter. Vær oppmerksom på at når en forespørsel har blitt akseptert, vil de andre forespørslene innenfor samme tidsramme bli automatisk slettet. Dette er for å unngå dobbelbookinger. 

Did this answer your question?