Hvis du ønsker å søke på to forskjellige skift på samme dag må det være 90 minutters mellomrom mellom slutten av det første skiftet og starten av det andre. Dette er i tilfeller om du må bli lenger eller at reiseavstanden er lang.

Did this answer your question?