Du er ikke forpliktet til å jobbe ekstra timer utover avtalen, men det settes stor pris på om du kan. Dette vil naturligvis etterlate et godt inntrykk, og arbeidsgiveren vil trolig ansette deg igjen i fremtiden (eller til og med kanskje tilby deg en fast kontrakt). Du får selvfølgelig betalt for de ekstra timene 😄 bare husk å klokke ut til rett tid!

Did this answer your question?