Det er ingen krav om at du må jobbe utover det som er avtalt, men desto mer fleksibel du er, desto mer blir du satt pris på av bedriften. Du får selvfølgelig betalt for dette.

Did this answer your question?