Lønn betales av bedriften du har jobbet for. Du blir en ansatt hos bedriften du velger å jobbe for, derfor skal vanlig lønn utbetales. 

Did this answer your question?