Du vil motta din lønn datoen bedriften betaler ut lønn. Dette er oppgitt i bedriftsprofiler.
*Merk* lønnen kan komme noen få dager før/etter hva som er oppgitt i profilen.

Did this answer your question?