Du kan be om at arbeidsgiveren endrer timene slik at det stemmer overens med de faktiske timene. Så fort de har endret timene, får du beskjed.

Did this answer your question?