Etter norsk lov er minstelønnen i servicebransjen NOK 167,90 hvis du er over 20 år gammel. Er du over 18 år og ikke har jobbet prøvetid får du NOK 134,09.
Dette vil reguleres etter norsk lov om minstelønn.

Vaskehjelp har en mistelønn på NOK 181,43.

Vi har jobber på plattformen som krever litt mer erfaring, her har vi satt minstelønn på NOK 175, dette er for bartender, servitør og kokk

Did this answer your question?