Når bedriften skal betale ut lønn laster de ned ditt skattekort digitalt, for å regne ut skatten du skal betale. Skatten trekkes fra lønnen du får utbetalt. Om du har frikort må du melde i fra til bedriften før de betaler ut lønn.

Did this answer your question?