Når en vakt er fullført og du har godkjent timene, vil et «pop-up-vindu» dukke opp hvor du kan vurdere bedriften

Did this answer your question?