Når du skal legge ut en vakt oppgir du dato og start- og sluttidspunkt for vakten, tips, og eventuelt annen nødvendig informasjon om jobben.

Did this answer your question?