Når du skal legge ut en vakt, oppgir du dato, start- og sluttidspunkt for vakten, tips, og annen nødvendig informasjon om jobben som f.eks uniform osv.

Did this answer your question?