Når en vakt er publisert, kan du ta vakten bort igjen kostnadsfritt, så lenge du ikke har godkjent en staffer. Om du har godkjent en staffer til vakten som er lagt ut, kan du fremdeles fjerne vakten, men du må dekke lønn for vakten.

Did this answer your question?