Du velger selv lengden på vakten du legger ut. En vakt må vare minst 2 timer, og maksimalt i 12 timer. 

Did this answer your question?