Hvis du aksepterer stafferens søknad innen to timer, er det inngått en bindende avtale. Hvis du venter lengre enn to timer for å akseptere søknaden, er det nødvendig med en ekstra bekreftelse fra stafferen. Hvis det har gått mer enn to timer, kan du godta andre forespørsler for å fylle posisjonen raskere. Den første stafferen som bekrefter forespørselen, får jobben.

Did this answer your question?