I henhold til norske lover, har en Staffer krav på pause etter 5,5 arbeidstimer.

Did this answer your question?