Når du har godkjent en staffer til vakten vil du få tilgang til en chattefunksjon på appen. Her kan du sende staffer/s ekstra informasjon. 

Did this answer your question?