Det anbefales å gi din staffer mest mulig informasjon om jobben, for å gjøre det lettere for alle parter. Du kan legge ved denne informasjonen når du oppretter en vakt. Du kan skrive direkte til stafferen gjennom chatten som opprettes.

Chatten mellom deg og din Staffer er aktiv i 30 dager etter inngått arbeidsavtale.

Did this answer your question?