For å klokke inn åpner stafferen appen, går til skiftet og skroller ned til der det står "Clock in/out"

Stafferen vil klokke seg inn via appen når personen ankommer lokalet hvor de skal jobbe. Når en staffer har fullført vakten sin vil stafferen klokke ut på samme måte, Vakten må deretter godkjennes av en leder.

Did this answer your question?