• Hvis en Staffer ikke oppfyller krav eller har en dårlig holdning, bør dette reflektere i vurderingen etter skiftet.

  • Husk og vurdere din Staffer, slik at andre bedrifter kan se hvordan de har jobbet.

Did this answer your question?