Hvis en staffer ikke dukker opp på vakten sin, rapporteres dette etter skiftet er ferdig. Når du skal gi stafferen en vurdering trykker du "No show" samt legger til en kommentar. Vi vil da ta vurderingen om Stafferen skal bli utesteng fra plattformen.  Du bør også ta kontakt med Staffers Support for å melde problemet. 

Did this answer your question?