Hvis en Staffer ikke dukker opp på vakten sin, rapporteres dette etter endt skift. Når du skal gi stafferen en vurdering, trykker du "No Show" samt legger til en kommentar. Vi vil da ta vurderingen om stafferen bør bli utestengt fra plattformen. Vi anbefaler at du også tar kontakt med Staffers Support for å melde om forholdet. 

Did this answer your question?