Du kan ikke kreve at din staffer kler seg i uniform med mindre du har mulighet til å tilby stafferen en uniform.

Did this answer your question?