Bedriften er ansvarlig for å betale en Staffer lønn. All nødvendig informasjon for å betale en Staffer blir sendt til din bedrift via systemet. Utgifter som arbeidsgiveravgift og feriepenger skal være inkludert når bedriftene kjører ut lønn.

For en bedre detaljert beskrivelse, kan du følge denne linken her:

Hvordan trekkes skatt? | Staffers Help Center (intercom.help)

Did this answer your question?