Bedriften er ansvarlig for å betale en staffers lønn. All nødvendig informasjon for å betale en staffers lønn blir sendt til din bedrift. Utgifter som arbeidsgiveravgift og feriepenger er pålagt når bedriftene betaler ut lønn.

For en bedre detaljert beskrivelse kan du følge denne linken her:

Hvordan trekkes skatt? | Staffers Help Center (intercom.help)

Did this answer your question?