Du kan enkelt endre timer for vakten, men det må også godkjennes av stafferen. 

Dette gjør du i din "Company Admin" på nettsiden (https://admin.staffersapp.com).

Slik gjør du det:

(Følg de røde markeringene i bildene)

Steg 1:

Steg 2:

Under "Completed" finner du den vakten som behøver endringer.

Steg 3:

Velg "Manage" for å gjøre endringer.

Steg 4:

Her redigerer du når vakten startet og sluttet.

Steg 5:

  • Når du er ferdig, trykk "Change Time".

  • Stafferen står da til ansvar for å godkjenne de timene som har blitt endret på.

Did this answer your question?