Når en vakt er fullført og du har godkjent timene, vil et "Pop-Up-Vindu" dukke opp hvor du kan vurdere din Staffer.

Did this answer your question?