Du kan finne din gjennomsnittlige vurdering i bedrifts-profilen. Du vil ikke kunne se individuelle vurderinger, men et utregnet gjennomsnitt av stjernene du har fått basert på minst tre fullførte jobber.

Hvis du føler at du har fått en urettferdig vurdering, kan du sende en klage til [email protected] Staffers AS vil da vurdere klagen din, og ta en avgjørelse på om vurderingen skal beholdes eller slettes basert på klagegrunnlaget.

Did this answer your question?