Du kan finne din gjennomsnittlige vurdering i bedrifts-profilen. Du vil ikke kunne se individuelle vurderinger, men et utregnet gjennomsnitt av stjernene du har fått basert på minst tre fullførte jobber.

Did this answer your question?