Staffers tar et service tillegg på 39 kr/h utover grunnlønnen du setter i appen. 

Eksempel:
Du legger ut en vakt med en timelønn på 170 kr/h som varer i 8 timer, da blir den totale lønnen til stafferen 1.360NOK. Av dette fakturerer vi de 39 kr/h (i dette tilfellet 312 kr) hvilket kommer i slutten av måneden.

Did this answer your question?