Når du bruker deg av tjenesten midlertidige vakter så vil kostnaden bli den timelønn som du velger. I tillegg tilkommer en serviceavgift på 39NOK/time. Det totale beløp vil du motta på din fakturerings e-post som du har registrert i din bedriftsprofil.

Eksempelvis: timelønn 190NOK x 10 timer = 1900 + sosiale avgifter.

Deretter serviceavgift på 39NOK/time. 39 x 10 = 390.

Total = 2290NOK + sosiale avgifter.

Hvis legger ut en stillingsannonse så er det en fast kostnad på 3000NOK per stillingsannonse. Dette beløp vil også bli sendt på faktura.

Hvis du nytter deg av begge tjenester så vil du få en samlet faktura på hele beløpet.

Did this answer your question?