Når du bruker våres tjenester for midlertidige vakter, så vil kostnaden bli den timelønnen som du velger. I tillegg tilkommer en serviceavgift på 39 NOK/time. Det totale beløp vil du motta på din fakturerings e-post som du har registrert i din bedriftsprofil.

Eksempelvis: timelønn 190 NOK x 10 timer = 1900 + sosiale avgifter.

Deretter serviceavgift på 39 NOK/time. 39 x 10 = 390.

Totalt = 2290 NOK + sosiale avgifter.

Når det blir lagt ut en stillingsannonse i søk om en fast ansatt, så er det en kostnad på 3000 NOK per stillingsannonse. Dette beløpet vil også bli sendt på faktura.

Hvis du benytter deg av begge tjenester, så vil du få en samlet faktura på hele beløpet.

Did this answer your question?