Du blir midlertidig ansatt hos bedriften du velger å jobbe for. Ansettelsen varer fram til slutten av skiftet. Alle arbeidskontrakter blir laget og signert i appen automatisk, og lagres i appen under "settings". 


Did this answer your question?