Du anses som en frilanser i systemet vårt. Hvis du skulle bli plukket opp for et skift, er du kun en midlertidig ansatt hos bedriften du velger å jobbe for. Ansettelsen varer fra du bekrefter vakten, frem til slutten av skiftet. Alle arbeidskontrakter blir laget, signert og lagret i appen, og kan lokaliseres i appen under "settings" ⚙️.


Did this answer your question?