Du kan legge ut event jobber hvis du er/driver:

  • Et event lokal

  • Et event selskap

  • Et catering selskap

  • Hotell med events / banketter

En event jobb kan bare legges ut av selskaper som har lov til å ha "frilansere" (oppdragstaker), i stedet for en ansettelsesavtale (midlertidig ansatt)

på grunn av den norske arbeidsloven.

Legge ut en event jobb VS et midlertidig skift:

Å poste en event jobb er veldig lik et vanlig skift, men på event jobber vil du også ha to nye utpekte felt:

  • En for et tilpasset sted (må inneholde: adresse, gatenummer, postnummer og sted)

  • En for transport og bolig

Hvordan legge ut en event jobb:

Det første du må gjøre er å logge inn på din "Staffers Admin", trykk her for å komme deg dit.

Deretter følg disse stegene som vises i bildene nedenfor (trykk inn på bildene hvis kvaliteten er dårlig).

Trykk på "Create Job" for å komme i gang.

Trykk på '"Add Shift" for å legge inn tidspunktet og antall Staffers du behøver (trykk på "Add" når det er gjort), fyll deretter inn alt annet på de andre feltene.

Når alt er lagt til og ser bra ut, så er det bare å poste ved og trykke "Post Job".

Etter en fullført event vakt:

  • Når event jobben er fullført, må du godkjenne arbeidstiden.

  • Staffers Event AS sender en faktura med alle arbeidstimer + servicegebyret.

  • Når fakturaen er betalt, er alt ferdig!

Did this answer your question?