Hvordan legge ut et skift

Det første du må gjøre er å logge inn på din Staffers Admin, trykk her for å komme deg dit.

  1. Trykk på Create job eller Create external job

  2. Trykk på Legg ut jobb under Dagsvakt

3. Trykk på Add shifts for å legge inn tider og posisjoner

4. Sett start og slutttid

5. Legg inn antall posisjoner

6. Trykk på Add

7. Legg til flere skift eller dupliser det du har lagt ut til neste dag.

8. Fyll inn informasjonen

  • Hvilken Posisjon trenger du

  • Viktig informasjon om jobben, hva skal de gjøre?

  • Sett timeslønn

  • Velg hvilke managers som skal notifiseres

  • Velg krav til uniform

9. Legg inn Requirements og Tasks

10. Trykk på Post Shift

Etter en fullført event vakt:

  • Når event jobben er fullført, må du godkjenne arbeidstiden.

  • Staffers Event AS sender en faktura med alle arbeidstimer + servicegebyret.

  • Når fakturaen er betalt, er alt ferdig!

Did this answer your question?