Det er viktig at stafferen møter opp på sitt skift. Hvis de ikke gjør det, så kan vi blokkere kontoen deres.

For å gjøre våre kanselleringer så enkelt som mulig, driver vi med et "strike-system", hvor stafferen blir blokkert ved tre "strikes".

Bedrifter kan når som helst se strikene som Stafferen har fått, og kanselleringer de har gjort i profilen deres.

Hvis Stafferen sier i fra mer enn 48 timer før skiftet begynner, vil Stafferen ikke motta noen strikes.   

  • Ved kansellering mellom 48 og 6 timer før et skift = 1 strike.

Hvis stafferen sier i fra mindre enn 6 timer før skiftet begynner, vil stafferen motta to strikes.

  • Ved kansellering mindre enn 6 timer før et skift = 2 strikes.

Når stafferen får 3 strikes, vil kontoen bli blokkert og stafferen vil få 5 dager til å sende inn en klage til [email protected]   

Hvis stafferen ikke møter opp på en jobb samt ikke rapporterer til bedriften, vil vi umiddelbart blokkere kontoen til stafferen, og stafferen vil få 5 dager til å sende inn en klage til [email protected]

Did this answer your question?