Arbeidsgiveren er ansvarlig for å betale lønn til sine Staffers. Lønn betales på samme måte som til de normale ansatte. All nødvendig informasjon for å betale Staffersene sin lønn blir gitt via hjemmesiden i din "Admin Dashboard". Utgifter som skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger kreves når du betaler lønn.

  • For å få all detaljert informasjon til dine Staffers må du følge disse tre trinnene.

  • Logg deg først på din "Company Admin" på https://admin.staffersapp.com.

  • Følg deretter den røde markøren vist på bildene.

Trinn 1:

Trinn 2 :

Trinn 3:

  • Når du har trykket på "details" vil du se skjermen som vises på bildet nedenfor.

  • Her kan du velge hvilken type format du vil laste ned lønns-informasjonen i.

  • Du kan også eksportere lønns-informasjonen til Staffers, Tamigo, Tripletex, Visma og Planday hvis du trykker "Select Export Option" øverst til høyre.

  • Når du har fullført lønningene, må du merke av i boksen "I confirm that I have extracted these payroll details and paid out the correct salaries", og deretter trykke på "save".

Did this answer your question?