Arbeidsgiveren er ansvarlig for å betale lønnen til sine Staffers. Lønnen betales på samme måte som til de normale ansatte. All nødvendig informasjon for å betale Staffersene sin lønn blir gitt via hjemmesiden i din 'Admin Dashboard'. Utgifter som skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger kreves når du betaler lønn.

  • For å få all detaljert informasjon til dine Staffers må du følge disse tre trinnene.

  • Logg deg først på din 'Company Admin' din på https://admin.staffersapp.com.

  • Følg deretter den røde markøren vist på bildene.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

  • Når du har trykket på 'details' vil du se skjermen som vises på bildet nedenfor.

  • Her kan du velge hvilken type format du vil laste ned lønnsinformasjonen i.

  • Du kan også eksportere lønnsinformasjonen til Staffers, Tamigo, Tripletex, Visma og Planday hvis du trykker 'Select Export Option' øverst til høyre.

  • Når du har fullført lønningene, må du merke av i boksen 'I confirm that I have extracted these payroll details and paid out the correct salaries' og deretter trykke på 'save'.

Did this answer your question?