Step 1:
English: Go to https://www.altinn.no/en/
Croatian: Idi na: https://www.altinn.no/en/
Polish: Wejdz na: https://www.altinn.no/en/

Step 2:
English: Login using your d-number/personal number by using MinId or your personal code.
Croatian: Prijavi se sa d-brojem/osobnim (P) brojem koristeći MinId ili osobni kod.
Polish:
Zaloguj sie na stronie przy użyciu d-number/personal number z pomoca swojego MinID lub kodu osobistego

Step 3:
English: Click on your “inbox”  then scroll down to the mail called “skattetrekksmelding” or  "bekreftelse på D-nummer".
Croatian: Otvori “inbox”  te pronađi ulaznu poštu pod nazivom “skattetrekkmelding” ili “tax card message”.
Polish:
Znajdz i otwórz ikone “Inbox” odszukaj wiadomość o nazwie “skattertrekksmelding” 

Step 4:
English: Open the “Document” - > Download this PDF.
Croatian:  Otvori “ tax card” - > Preuzmi ovaj PDF.
Polish:
Otwórz “karte podatkową”→ a następnie pobierz dokument w formie PDF

Step 5:
English: Upload a copy of the document to the Tax Card section in the app.
Croatian: Učitaj ovaj dokument sa putovnicom na osobnom Staffers Profilu.
Polish :
Udostepnij kopie dokumenu w zakaldce Tax Card na swoim profilu Staffers.


This is how your tax card is looking:


Did this answer your question?