Om du är flera timmar försenad eller inte dyker upp på jobb, så kommer du få rating 1 av 5. Detta medför konsekvenser på kommande jobb du söker.

Du kommer även att få en eller flera "strikes" på din profil utdelat beroende på om du är försenad, eller inte dyker upp. Du kan läsa mer om vårt system på strikes här: Kancellerings-Policy | Staffers Help Center (intercom.help)

Did this answer your question?