Du kan se din personliga rating efter du har fått 5 individuella värderingar från minst 2 olika verksamheter. När du har uppnått detta så hittar du din personliga rating under "rating" i din profil.

Did this answer your question?