Om denna funktion intefungerar, kan den dagliga ledaren för verksamheten, ändra på dina sammanställda timmar manyellt. Du får besked om detta i applikationen. Om timmarna inte stämmer överens med vad du har jobbat, så kan du meddela verksamheten om detta genom chat-funktionen.

Did this answer your question?