En chat blir automatiskt skapad mellan dig och verksamheten efter att de har accepterat din förfrågan om arbetstillfället som ligger ute. Du kan inte kontakta verksamheten genom appen om du inte har blivit accepterad till jobbet.

Did this answer your question?