För att få din profil ska kunna bli verifierad så måste du lägga telefonnummer och Bank-ID.

Did this answer your question?