Du kan enkelt upprätta en profil genom att logga in via Facebook. I din profil kan du också lägga till all nödvändig information så som ditt fulla namn, vilka språk du talar och tidigare erfarenhet. Det finns även alternativ för att ladda upp ett videoklipp där du kan berätta om dig själv, alternativt fylla ut detta skriftligt.

Did this answer your question?