Følg denne linken for å se demo på hvordan man søker til en vakt.

Eller, følg disse stegene:

  1. Åpne appen, trykke på "Browse" nederst i menyen.

  2. Man vil da få en oversikt over de forskjellige vaktene din organisasjon har lagt ut.

  3. Trykk på den jobben som du vil søke på, trykk da på "Request shift" i grønn.

  4. En arbeidsavtale vil da komme opp for den vakten, trykk på "Accept Work Agreement". Dersom din bedrift er en "AS", så gjelder ikke denne for deg.

  5. Din skift vil da dukke opp som oransje, med en notat om "Pending" på siden, og du må vente til arbeidsgiver har godkjent før vakten er bekreftet.

PS: Vi råder at du skrur på "notifications" for å bli notifisert om fremtidige jobber :)

Did this answer your question?