Følg denne linken for å se demo på hvordan du klokker deg inn og ut på din arbeidsplass.

Eller, følge disse stegene:

  1. Åpne opp appen, og trykk på "My jobs" nederst til venstre i menyen

  2. Trykke på vakten det gjelder via "Upcoming"-fanen

  3. Scroller ned til "Clock in" (se bilde under)

Vær OBS på at man må være cirka 300 meter innen rekkevidde for jobben, før man kan klokke inn og ut. Husk og "Clock out" når jobben er fullført.

Did this answer your question?