Det er viktig at du møter opp til de skiftene du er ansatt for. Hvis du ikke gjør det, kan det hende vi må suspendere kontoen din.

For å gjøre kansellerings-reglene simpel og rettferdig, har vi noe som heter, tre-strike policy - hvorav betyr, at så snart du får tre advarsler - vil kontoen din bli suspendert.

  • Kansellering mer enn 72 timer før et skift = ingen strike

  • Kansellering mellom 48 og 6 timer før et skift = 1 strike

  • Kansellering mindre enn 6 timer før et skift = 2 strikes

  • Hvis du blir godkjent og akseptert for et skift, og kansellerer innen 6 timer før skiftet starter - vil kontoen din bli suspendert umiddelbart

Gi beskjed til arbeidsgiver så snart du vet at du ikke kan møte opp på jobb, og dette via appen. NB: ikke kontakt dem utenfor appen.

OBS: Arbeidsgiverne kan til enhver tid se strikes du har mottatt og alle kanselleringer du har gjort i profilen din.

Du har 5 dager på deg til å sende inn en klage til [email protected] om du er uenig i utfallet.

Did this answer your question?