Feilmeldinger payroll

Opplever du at skiftene dine ikke kommer i Planday, eller får du feilmeldinger når du forsøker å eksportere skift?

Synne
Written by SynneLast update 27 days ago

Forsøker du å eksportere timene dine til Planday, men før følgende feilmelding?
Da har du satt opp egne felter i ditt medarbeiderskjema som vi ikke har data til å populere.
Kort sagt - du krever info som vi ikke har for at det skal opprettes en medarbeider hos deg

Så, hvordan løser vi opp i dette?
For å få bort feilmeldingen må vi ta tak i feltene som ligger som obligatoriske i ditt medarbeiderskjema.
For å finne disse må vi inn på Innstillinger > HR > Medarbeiderskjema


Finn feltene du må endre på og se til at Obligatorisk felt er huket av når du oppretter en ny medarbeider:

Når alle feltene er tatt bort er det klart for å ta en ny eksport. 🙂

Did this answer your question?