Jeg mottok en urettferdig vurdering. Hvordan klager jeg?

Klage på en rating, urettferdig vurdering

Thom
Written by ThomLast update 3 years ago

Hvis du føler at du har fått en urettferdig vurdering, kan du sende en klage til support@staffersapp.com Staffers vil da vurdere klagen din, og bestemme om de skal beholde eller slette vurdering basert på klagegrunnlaget. 

Did this answer your question?