Forsikring

Forsikring

Natalie
Written by NatalieLast update 1 day ago

Du er forsikret gjennom hele skiftet under LY Forsikring via Staffers. Du dekkes av polisen: yrkesskade og yrkessykdom.


PS: PayoutPartner trekker 1,60 kroner i timen fra din lønn for dette.

Did this answer your question?