Kontrakt

Om kontrakter

Natalie
Written by NatalieLast update 2 months ago

Du er ansett som en frilanser i vårt system. Hvis du skulle bli ansatt på et skift, er du bare en midlertidig ansatt i selskapet du velger/har valgt å jobbe for. Ansettelsen varer fra det øyeblikket du bekrefter skiftet, og til du klokker ut av skiftet.

Alle ansettelseskontrakter opprettes, signeres og lagres i appen - og kan bli funnet under, "innstillinger" ⚙️ i appen.

Did this answer your question?