Är raster nödvändiga? Behöver jag betala Staffers för raster?

Rast, Raster, Betala för rast

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Enligt lag har arbetstagare rätt till en 30 minuters vilopaus under sin arbetsdag, om de arbetar mer än 5 timmar om dagen.

(Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter.)

Did this answer your question?