Avbokningsregler

Avbokningsregler

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Avbokningsregler

Det är viktigt att Staffers dyker upp på sina skift. Om de inte gör det kan de bli avstängda från att använda vår plattform.

För att göra våra avbokningsregler så transparenta som möjligt använder vi ett "strike system", där en Staffer blockeras efter tre "strikes".

Företag kan när som helst se de “strikes” en Staffer har fått och de avbokningar de har gjort direkt i profilen,

  • Vid avbokning mer än 48 timmar innan skiftet startar = 0 Strike

  • Vid avbokning mellan 48 och 6 timmar före ett pass = 1 strike.

  • Vid avbokning mindre än 6 timmar före ett pass = 2 strikes.

Staffern är uppmanad att meddela arbetsgivaren så fort de vet att de inte kan komma till skiftet. De blir även uppmanade att göra så via appen och inget annat sätt.

När en Staffer har fått 3 strikes, kommer kontot att stängas av och Staffern har 5 dagar på sig att skicka in en överklagan till support@staffersapp.com

Om en Staffer inte dyker upp på sitt skift och inte meddelar företaget, kommer vi omedelbart att stänga av kontot och Staffern har 5 dagar på sig att skicka in en överklagan till support@staffersapp.com

*Viss översyn gäller vid skift som läggs ut inom 6 timmar före start

Did this answer your question?